DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Avgift höjs för dem som vill starta friskola

Skolinspektionens arbete med att granska friskoleansökningar har kostat mer än vad avgiften gett. Arkivbild. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Från årsskiftet får Skolinspektionen ta ut en högre avgift av dem som ansöker om att starta friskola. Dagens avgifter täcker inte kostnaderna och regeringen har därför beslutat om en höjning.

Avgifterna höjs från 35 000 till 75 000 kronor för nyansökningar och från 25 000 till 65 000 kronor för ansökningar om att utöka verksamheten på en friskola.

Alla aktörer som planerar att starta friskola måste först bli prövade av Skolinspektionen. Ekonomi, elevunderlag och ledningens lämplighet är sådant som kontrolleras. Myndigheten har påpekat att handläggningen blivit mer resurskrävande än vad som först beräknades.

Under fjolåret tog Skolinspektionen emot 200 ansökningar om att starta eller utöka friskolor.

Anna Lena Wallström/TT