DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Minskad examensgrad på yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson Bild: Pressbild

Examensgraden för de som har gått ett yrkeshögskoleprogram sjönk från 72,1 2020 till 69,7 förra året.

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolans beror det bland annat på den ökade andelen distansutbildning.

– Det finns många fördelar med distansutbildning, inte minst när det kommer till flexibiliteten för de studerande och yrkeshögskolornas möjligheter att rekrytera studerande oavsett var i landet de bor. Nackdelen är att distansutbildning har lägre examensgrad än bundna utbildningar och i takt med att allt fler läser på distans har examensgraden sjunkit, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson i en kommentar.

Samtidigt visar statistiken att fler än någonsin examinerades från ett yrkeshögskoleprogram 2021.

Pressmeddelande: "Med tanke på den ökade andelen distansutbildningar, yrkeshögskolans expansion och det förändrade utbildningsutbudet är förändringen av examensgraden väntad”