RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Höjda avgifter oroar köpare av nyproduktion

Fler bostadsköpare oroas över höjda avgifter vid inflyttning i nyproduktion. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Bostad (TT)

Oron för höjda avgifter ökar bland dem som bokade sig för en nyproducerad bostad innan räntan blev rekordhög och inflationen skenade.

– Det är många som frågar vad som gäller och när man får hoppa av, säger juristen Ingrid Uggla.

De bostadsköpare som tecknade förhandsavtal för nyproduktion förra året, alltså innan räntorna chockhöjdes till följd av stigande inflation, ser nu att bostadsrättsföreningarna höjer avgifterna.

Samtalen från oroliga köpare ökar, säger Fredrik Aldmo, jurist och kompetensansvarig för fastighetsrätt på Familjens jurist.

– Det har ökat väldigt, väldigt markant, säger han.

Inte prövat i rätten

För att dra sig ur nyproduktionsköpet på grund av höjda avgifter ska dessa, enligt Bostadsrättslagen, vara "väsentligt högre" än vad som angivits i förhandskontraktet. Men var denna gräns går är det ingen som vet.

– Det är inte fastställt juridiskt, det har inte varit föremål för tvist och lagstiftningen är väldigt vag på den punkten, säger Fredrik Aldmo.

Juristen Ingrid Uggla var rättssakkunnig på bostadsdepartementet när Bostadsrättslagen uppdaterades 1991 och har företrätt många förhandstecknare i tvister.

I förarbetena till den tidigare lagen från 1971 fanns uttalanden om tioprocentiga avgiftshöjningar som "väsentliga", säger Uggla. Avsnittet om förhandsavtal för bostadslägenheter slopades dock i författningen.

– Och om denna procentsats skulle gälla i dag vet inte jag, och jag tror inte det är någon annan som vet det heller – det har ändrats så otroligt på marknaden under de senaste åren, säger hon.

Stora höjningar

Nivåerna på avgiftshöjningar varierar för de som sökt rådgivning, säger Fredrik Aldmo.

– I vissa fall så ligger kanske höjningarna kring 10 procent, ibland 20 och i vissa fall uppåt 40 procent, säger Aldmo.

För de som bokade fastighetsbolaget JM:s nyproduktioner för ett år sedan höjs avgifterna med mellan 10 och 30 procent, enligt vd Johan Skoglund.

– Vi ser att i en förändring av marknaden har vi mer avbokningar än vad vi normalt har, och det har vi nu också under det här kvartalet, sade han till TT i samband med att bolaget delårsrapporterade.

Kan bli dyrt

En rättslig tvist om att häva ett avtal på grund av höjda avgifter kan bli väldigt dyr, säger Fredrik Aldmo.

– Det man alltid måste göra är att analysera, väldigt noga, exakt hur din individuella situation ser ut. Vad du fått för höjning, vad låg bakom höjningen, vad är du beredd att ta för risker.

Den som förlorar en tvist kan få betala upp emot en halv miljon i rättegångskostnader, säger Ingrid Uggla.

– Det är helt orimligt. Det är ju ingen enskild person som vågar.

I det här fallet är det möjligt att föra upp frågan om väsentlig höjning direkt till Högsta domstolen (HD), om bostadsutvecklaren och förhandstecknaren är överens om att det är en bra idé. Om HD tar emot ärendet kan parterna spara både tid och pengar, enligt Uggla.

– Personligen tycker jag inte att det är bra att allt ska bli avgörande av rättegångskostnaderna, säger hon.

– När det gäller förhandsavtal i allmän domstol så blir det en tvist mellan David och Goliat så att säga, en förhandstecknare har ju inte de här resurserna.

Tvist kan ge svar

Möjligtvis kan vi snart få svar på vad en väsentlig höjning är genom tvisten i brf Sjöbris 1 på Öster Mälarstrand i Västerås som nu ska avgöras i rätten, säger Ingrid Uggla.

De som ska flytta in i nyproduktionen har fått besked om en avgiftshöjning på 37 procent, skriver VLT. Sveriges domstolar får nu avgöra om höjningen är väsentlig då köparna i en grupptalan har begärt att förhandsavtalen ska hävas.

– Där tror jag att de kommer vinna framgång, säger Uggla.

Martina Karpmyr/TT

Samtalen från oroliga köpare ökar markant, enligt Fredrik Aldmo, jurist och kompetensansvarig för fastighetsrätt på Familjens jurist. Arkivbild Bild: Pressbild

Fakta

För att ha rätt att häva ett förhandsavtal måste någon av dessa förutsättningar råda:

* Lägenheten upplåts inte med bostadsrätt senast vid inflyttningen.

* Föreningen har genom försummelse bidragit till att upplåtelsen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen.

* De avgifter som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angavs i förhandsavtalet, och förhandstecknaren säger därför upp avtalet inom tre månader från den dag då han eller hon fick kännedom om den högre avgiften.

Källa: Boverket, Bostadsrättslagen.

Fakta

Nästa år träder flera ändringar i Bostadsrättslagen i kraft. Här är några av dem:

* En förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det. En betänketid om minst sju dagar ska gälla erbjudandet.

* Den beräknade tiden för upplåtelse av bostaden som anges i förhandsavtalet får inte omfatta ett tidsintervall på mer än tre månader.

* Ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.

Källa: Boverket.