DET SVENSKA SKATTETRYCKET

”Skrämmande statistik om skattetillägg”

Jag har bevakat domar där det är uppenbart att det brustit i rättssäkerheten i skatteprocesser, skriver skatteexperten Mats Brockert i Konsulten.

Jag hade dock aldrig kunnat föreställa mig att det var så illa som Stiftelsen Rättvis Skatteprocess utredning visar. Rättssäkerheten i svenska förvaltningsdomstolar verkar alltså vara betydligt värre än vad någon hade kunnat tänka sig.

Det som enligt min mening är mest bekymmersamt är att reglerna om befrielse från skattetillägg i princip aldrig anses tillämpliga, skriver Mats Brockert, Srf konsulterna, i Konsulten.

Konsulten: Skrämmande statistik om skattetillägg – nu kan lagstiftaren inte längre blunda för fakta