KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Rapport: Klimatvinst om mer byggavfall återvinns

Genrebild. Bild: Maja Suslin/TT

Att använda återvunnet byggmaterial kan innebära stora utsläppsminskningar, enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

I rapporten har forskare har räknat på klimatnyttan med att använda olika återvunna byggmaterial och den visar att materialåtervinningen av metaller ger den största klimatnyttan.

– Att använda återvunnet material när det är möjligt måste bli en självklarhet, inte minst för upphandlare, arkitekter, fastighets- och byggföretag. Inom återvinningsindustrin vill vi se en utökad sortering till återvinning av alla byggmaterial, inte minst när det gäller gips, mineralull och olika plaster. För dessa material är utsorteringen fortfarande otillräcklig, säger Viveke Ihd, vd på Återvinningsindustrierna, i ett pressmeddelande.

IVL Svenska Miljöinstitutet: Stor klimatvinst om mer byggavfall återvinns