KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Rapport: Högre elpriser kan skynda på företagsflytt

Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Rusande utsläppspriser kan leda till att fler svenska företag flyttar sin produktion till länder med lägre miljökrav, visar en ny SNS-rapport.

Trots de senaste årens skärpta miljökrav har få svenska företag flyttat sin verksamhet utomlands. Med de höga priserna på el och utsläppsrätter kan situationen förändras, menar Shon Ferguson, Rikard Forslid och Mark Sanctuary, författare till SNS-rapporten.

– I dagsläget är risken liten för att svensk klimatpolitik ska leda till koldioxidläckage. Men eftersom priset på utsläpp har ökat kraftigt på senare tid, så kan läckage bli ett problem framöver. Vi ser till exempel känslighet för koldioxidavgifter inom stål- och pappersindustrin, säger Shon Ferguson, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet, i ett pressmeddelande.

Idag består Sveriges och EU:s klimatpolitik till stor del av skatter och avgifter. För att minska risken för koldioxidläckage krävs en kombination av subventioner för ren teknologi och miljöskatter, menar rapportförfattarna.

Ladda hem rapporten.