KRIGET I UKRAINA

Utsläppsminskning syntes – flyg ska observera

Den mindre gasläckan från Nord Stream 2 i svensk ekonomisk zon i Östersjön. Bild tagen från Kustbevakningens flygplan. Bild: Kustbevakningen

Östersjön (TT)

Utsläppen i Östersjön pågår fortfarande, men omfattningen av det mindre utsläppet i svensk ekonomisk zon ser ut att ha minskat, enligt Kustbevakningen, som under fredagen ska göra nya flygobservationer.

Sammanlagt har fyra läckor upptäckts på gasledningarna i Östersjön, både i svensk ekonomisk zon och i dansk ekonomisk zon. Två av utsläppen finns i svensk ekonomisk zon, ett större ovanför Nord Stream 1 och ett mindre ovanför Nord Stream 2.

På torsdagen såg Kustbevakningen, som bevakar området dygnet runt, vid flygobservationer en förändring vid det mindre av de två utsläppen i den svenska ekonomiska zonen, det över Nord Stream 2, som tyder på att det har minskat i omfattning.

– Det var en visuell bedömning vi gjorde i går att det hade minskat. Vi kommer ha ett flyg uppe under förmiddagen och när de har rapporterat vet vi mer om det här lilla utsläppet fortsatt minskar eller om det har ökat igen, säger Kustbevakningens presstalesperson Mattias Lindholm.

Utökar varning

Sjöfartsverket har sedan torsdagen utökat sin navigationsvarning för att handelsfartyg ska hålla sig minst sju sjömil, motsvarande knappt 13 kilometer, från området med de skadade ledningarna nordost om Bornholm.

På grund av det höga flödet är det i dagsläget för farligt att gå ner och undersöka utsläppsplatserna. Nord Stream har i en kommentar på sin hemsida skrivit att bolaget har för avsikt att bedöma skadorna på ledningen så snart man får tillgång till "nödvändiga officiella tillstånd".

Detta kan dock ske först när trycket i gasledningen har stabiliserats och läckaget har upphört och fram tills dess är det inte möjlighet att ge någon prognos kring en återställning av ledningssystemet, enligt Nord Stream.

Osäkra prognoser

Från danskt håll har man tidigare sagt att gasflödet bör avta eller upphöra på söndag, då ledningarna väntas vara tömda. Men prognoserna för när de kan undersökas närmare är fortsatt osäkra.

– Kontakterna med Nord Stream säger ju att gasen ska minska eller till och med avta under söndagen. Vi tar höjd för att den inte gör det, det är ett scenario vi måste vara beredda på. Eventuella arbeten under ytan eller på ytan får vi återkomma till i ett senare skede, säger Mattias Lindholm.

Marielle Theander Olsson/TT

Fakta

Flera läckor har upptäckts på gasledningarna i Östersjön, både i svensk ekonomisk zon och i dansk ekonomisk zon, sydost om Bornholm. Länders ekonomiska zoner är inte detsamma som territorialvatten.

Läckaget i Nord Stream 2 uppstod under natten till måndag. Under tisdagen upptäcktes att Nord Stream 1 också läcker. På onsdagen meddelades ytterligare läckage.

Både svenska och danska seismiska mätningar visar att explosioner ägt rum i havet några timmar innan respektive läcka upptäcktes.

Myndigheter och bedömare i flera länder lutar åt att det rör sig om medvetna attacker.

En säkerhetszon har upprättats för sjö- och flygtrafik som bör hålla avstånd till läckorna på minst fem sjömil (9,3 kilometer) respektive 1 000 höjdmeter.

Det är oklart hur mycket gas som har läckt ut. Enbart Nord Stream 2 beräknas ha innehållit 300 miljoner kubikmeter stillastående gas och danska myndigheter tror att utsläppet kommer att pågå i minst en veckas tid.

Nord Stream 1, som invigdes 2011, ägs av konsortiet Nord Stream AG som i sin tur samägs av flera europeiska energibolag men den ryska gasjätten Gazprom äger 51 procent av ledningen. Nord Stream 2 ägs av ett bolag som helt och hållet står under Gazproms kontroll. Ledningen stod färdig förra hösten men har inte tagits i bruk med anledning av Ukrainakriget.