DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Industrin bekräftar prognos om noll-tillväxt

Industriekonomerna instämmer i Konjunkturinstitutets prognos. Sverige går mot en noll-tillväxt, arbetsmarknaden försämras och inflationen faller tillbaka.

Kerstin Hallsten, chefsekonom Industriarbetsgivarna, instämmer med den lägesbild som Konjunkturinstitutet (KI) ger av svensk ekonomi just nu.

”Från industrin kan vi bekräfta lägesbilden i barometern. Företagen tyngs av höga kostnader och stigande räntor”. Det framgår av ett pressmeddelande från Industriarbetsgivarna.

Kerstin Hallsten påpekar att ”politiker och centralbanker nu vaknat upp och gjort snabba U-svängar som följd. Den ena räntehöjningen bräcker den andra, något som slår hårt på den ekonomiska utvecklingen”.

Hallsten beskriver att den avmattning som nu syns inte är en i traditionell mening utan istället beror på en alltför expansiv penningpolitik.

”Centralbankerna har eldat på med monetärt bränsle för att trycka tillbaka inflationen och det har blivit fel”.

TT/Industriarbetsgivarna: Försämrat stämningsläge i näringslivet