FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Experten: Så blir du förhandlingsproffs

Bild: Mostphotos

Vill du bli förhandlingsproffs? Då ska du främst arbeta med kommunikation och relationsbyggande, säger förhandlingsexperten Joakim Aare till tidningen Chef.

– Det absolut viktigaste i en förhandling är att ha ett bra förhållande till – och förstå – sin motpart. En förhandling händer inte vid en specifik tidpunkt, det gäller att bygga relationer och hålla dessa vid liv, säger Joakim Aare, specialiserad inom förhandlingsteknik och ekonomisk psykologi i egna bolaget Yesbridge, till Chef.

Många misstar förhandling som en konflikt eller ett nollsummespel där en vinner och den andra förlorar. Men att en förlorar är sällan ett tecken på en bra förhandling eftersom genomförande och framtida samarbete kan bli lidande.

Är motparten knepig gör man bäst i att hålla sig objektiv och behålla fokus på båda parternas behov.

Ett genomgående mantra som varje förhandlingsproffs bör ha är relation, dialog och förberedelse.

Tidningen Chef: Förhandlingsproffsets 11 tips: ”Så gör du för att få med dig alla”