SVENSKA FORSKNINGEN

Ny forskning kan förbättra produkter – och stärka industrin

Bild: Annika Byrde

Oförstörande provning kan hitta sprickor i exempelvis kärnkraftverk, men skulle kunna användas till att förbättra industriprodukter, skriver T:.

Oförstörande provning innebär att man genomför en provning av materialets skick, men utan att förstöra komponenten som man provar. Håkan Wirdelius, professor i oförstörande provning vid Högskolan Väst, har tidigare arbetat med teoretisk forskning, men ville utveckla nya sätt att tillämpa tekniken på tillsammans med industrin.

Tekniken kan användas på både flyg och kärnkraftverk, men även för tillverkande industri när man behöver hitta tillverkningsdefekter.

– Mycket talar för att kvalitetssäkring kommer att vara en viktig konkurrensfördel för svensk industri och då behöver man både ha rätt teknik och kunskap för att analysera resultaten. Det ser vi som en mission med vår verksamhet, där vi arbetar med materialforskning tillsammans med tillämpad matematisk modellering och i nära samarbete med näringslivet, säger Håkan Wirdelius till Teknikföretagens sajt T:.

T:: De letar materialdefekter - och stärker industrin