SVERIGES ENTREPRENÖRER

Dousa: Vi måste prata om alla misslyckade entreprenörer

När politiker på vänstersidan beskriver miljonärer som ett problem bortser de från den enorma risk många entreprenörer har tagit, skriver Benjamin Dousa i en SvD-ledare.

Utan misslyckanden, inga succéer. Nedsidan med eget företagande är enorm: bortkastad tid, utbrändhet och konkurs.

Men det här pratar vi sällan om. I stället ser vi de glassiga reportagen: lyxvillorna, bilarna och det gränslösa livet. Det gör att vi får en snedvriden bild av företagaren.

”När politiker på vänstersidan beskriver miljonärer och miljardärer som ett problem som behöver beskattas och regleras hårdare, bortser de kategoriskt från den enorma risk många entreprenörer har tagit. Därför är uppsidan helt avgörande”, skriver Benjamin Dousa i SvD.

Benjamin Dousa: Vi måste prata om alla misslyckade entreprenörer