SVERIGES ENTREPRENÖRER

Debatt: Entreprenörskap rustar nästa generation

Elever i ett klassrum. Bild: Roald, Berit

I en värld som snabbt förändras spelar entrepreniörellt lärande i grundskolan en viktig roll, skriver Thérese Axelsson, lärare och grundskoleansvarig på Ung Företagsamhet, i Vi lärare.

Skolverket är tydligt: entreprenörskap ska finnas med under hela skolgången. Men det målet efterlevs inte alltid, menar hon.

”Självklart finns många utmaningar inom grundskolan och frågor som måste prioriteras, men vi anser att entreprenörskap och entrepreniöriella förmågor är en av dessa. Det rustar helt enkelt nästa generation med bättre kompetenser för att just kunna navigera i den snabba digitaliseringen och bland ständiga globala utmaningar”, skriver Thérese Axelsson, lärare och grundskoleansvarig på Ung Företagsamhet, i Vi lärare.

Vi lärare Debatt: Entreprenörskap på grundskolan ger unga viktiga kompetenser för framtiden