KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Malmö vill ändra miljölagen för att hjälpa företagen

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Bild: Johan Nilsson/TT

Regeringen bör ändra miljölagen för att trygga energiförsörjningen för 300 sydsvenska företag, skriver Malmös finanskommunalråd till energiministern, uppger Sydsvenskan.

En ny regering bör tillfälligt ändra miljölagstiftningen för att trygga energiförsörjningen för 300 sydsvenska företag som Pågens, Bona Sweden och Qpharma. Dessa företag är beroende av naturgas för sin existens.

Det skriver Malmös finanskommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i ett brev till energiminister Khashayar Farmanbar (S).

"Malmö stad uppmanar regeringen att skyndsamt utreda och införa tillfällig lagstiftning som gör att verksamheter och tillsynsmyndigheter kan hantera nödvändiga anpassningar i samband med gasbrist, exempelvis användningen av olja som bränsle", skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) enligt Sydsvenskan.

Malmö stad vill låta skånska företag få överträda miljölagar