DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Höjda avgifter väntar bostadsrättsägare

Rickard Dahlstrand, ordförande i sin bostadsrättsförening. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi (TT)

Det är inte bara räntan på dina bolån som tickar uppåt, utan även räntekostnaderna för din bostadsrättsförening.

Högre avgifter är att vänta på sikt – inte minst för dig som bor i en nybildad förening.

Med tanke på kostnadsläget kommer tusentals bostadsrättsföreningar att behöva höja sina avgifter med tiden – och vissa kraftigt.

Var fjärde boende i bostadsrätt riskerar en chockhöjning i månadsavgifter med 40 procent, enligt en studie baserad på 5 196 bostadsrättsföreningar gjord av den digitala plattformen för bostadsrättsföreningar Allabrf.se.

Samtidigt har 25 procent hög motståndskraft mot kommande räntehöjningar.

Räntekänsligheten beror på hur hög belåningsgrad och hur låg avgiftsnivå bostadsrättsföreningen har sedan tidigare. Räntesmällen drabbar då särskilt nya bostadsrättsföreningar extra hårt, som ofta har högre belåning än äldre föreningar. Men den kan komma först när föreningarna måste förhandla om sina lån.

Hur mycket avgifterna kan behöva höjas beror också på hur föreningarnas stora utgiftsposter påverkas av inflationen. Hur stora de blir beror på driftskostnaderna för till exempel värme, vatten och el, underhållskostnader för fastigheten och därefter finansieringen.

Om föreningen inte har tagit höjd för högre räntor, och ska förhandla om sina lån i närtid, kan det bli dyrt.

Inga höjningar krävs i år

Jan Sandström är styrelseordförande i bostadsrättsföreningen Tehuset i Stockholm, som bildades 2015. Som de flesta nya föreningar så har även Tehuset ganska stora lån men eftersom föreningen ska förhandla om dem först nästa år så kommer inga avgiftshöjningar att krävas i år.

– Möjligen så kan vi behöva höja avgiften nästa år om räntorna fortsätter att öka väldigt mycket, säger Jan Sandström.

Jan Sandströms förening har sedan en tid tillbaka letat efter olika alternativ att göra bostadsrättsföreningen mer kostnadseffektiv, som att till exempel byta ut sitt elavtal och sitt avtal för sin hiss-service.

– Nu har vi extra glädje av det. Men om inflationen fortsätter att öka så kommer det att äta upp alla förändringar som vi har gjort. Så vi får hoppas att inflationen håller sig i schack, säger Jan Sandström.

Effekt vid förhandling

En annan nybildad bostadsrättsförening är The Village Sthlm i Stockholm, som bildades 2014.

– Vi har en hel del lån och är räntekänsliga. Men den effekten kommer inte nu omedelbart utan när vi ska förhandla om lånen, säger styrelseordförande Rickard Dahlstrand.

Eftersom de har tagit höjd för stigande räntor sedan tidigare så kommer föreningen nog inte att behöva höja sina avgifter i år – men om inflationen fortsätter att vara hög under en längre tid framåt kan det förändras.

– Inom det närmaste året kommer vi nog inte att behöva höja avgiften när föreningen har en bra inbyggd marginal för "normala" räntor, säger Rickard Dahlstrand.

Ökade driftskostnader

De bostadsrättsföreningar som TT har pratat med märker däremot redan av de ökade driftskostnaderna. Särskilt när det kommer till elpriserna, som började stiga kraftigt redan förra året.

– Priset för elen som vi debiterar medlemmarna för höjdes i takt med att elen blev dyrare, säger Rickard Dahlstrand.

Han tror däremot att rätt många bostadsrättsföreningar har en beredskap för ökade kostnader och ett förändrat ränteklimat, som att ha amorterat ned belåningsgraden, byggt upp en buffert och gjort kostnadsbesparande investeringar för att sänka driftskostnader, som att till exempel sätta upp solceller.

– Därför tror jag inte att effekterna omedelbart blir så stora, men på sikt kan det påverka, säger Rickard Dahlstrand.

Beata Wallsten/TT

Rickard Dahlstrands bostadsrättsförening har tagit höjd för stigande räntor sedan tidigare. Bild: Henrik Montgomery/TT

Fakta

– Använd en kalkylränta som föreningens ekonomi klarar av och se bortom nuvarande räntor på lånen. Ta ytterligare höjningar av styrräntan i beaktande – något som i år kan ses som troligt.

– Justera avgiften löpande i takt med inflationen och kostnadsläget.

– Uppdatera underhållsplanen för föreningen med tillhörande finansieringsplan för att se hur många avsättningar som kommer att behövas över tid och för att även fördela kostnaderna jämnt på föreningens medlemmar – både nuvarande och framtida.

Källa: Nabo