DEN SVENSKA INDUSTRIN

Så kan offentliga beställare främja innovation

Bild: Johan Nilsson/TT

Ansvarsfördelning och noggrann kartläggning är viktiga ingredienser för att tänka nytt, menar en ny avhandling.

I en ny avhandling undersöker Anna-Therése Järvenpää, doktorand vid Luleå tekniska universitet, hur offentliga beställare kan främja innovation i upphandlingsprocessen.

Enligt Anna-Therése Järvenpää är det viktigt att kartlägga vilka delar av projektet som rymmer innovation innan upphandlingen tillkännages. Vidare menar hon att en tydlig ansvarsfördelning är avgörande och att mer tid skapar större utrymme för innovation.

Esbri: Tre tips – så kan offentliga beställare stötta innovation