DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

”Förenkla för en mycket viktig grupp av småföretagare”

Bild: Gorm Kallestad

Ett förenklingspaket för landets småföretagare är nödvändigt, skriver Mattias Andersson, Småföretagarnas Riksförbund.

40 procent av företagen bland enskilda näringsidkare drivs av kvinnor.

”För att öka andelen kvinnor som driver företag är det därför oerhört viktigt att genomföra förenklingar genom att stärka trygghetssystemen för de som driver enskild firma”, Mattias Andersson, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Förenklingspaket är nödvändigt