CORONARESTRIKTIONERNA

Experter: Risk för covidtopp redan i augusti

Ökad trängsel kan öka spridningen av covid-19. Arkivbild. Bild: Ali Lorestani/TT

Coronaviruset (TT)

Många börjar så smått återgå till arbete och studier. Det innebär mer kontakt med andra människor inomhus – och därmed en större spridning av covid-19. Redan om några veckor kan antalet sjuka skjuta i höjden.

Under sommaren har spridningen av coronaviruset ökat vecka för vecka. Mer än hälften av Sveriges regioner har rapporterat en ökning av sjuka i covid-19. Även antalet svårt sjuka och döda har ökat, men från låga nivåer.

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s prognos kommer antalet smittade att öka ytterligare i de flesta europeiska länder, inklusive Sverige.

– Vi har haft en ökning av antalet smittade de senaste nio veckorna. Generellt sett ökar spridningen ännu mer när vi är mer inomhus, säger Folkhälsomyndighetens (FHM) generaldirektör Karin Tegmark Wisell till TT.

Nytt virus, nytt scenario

De nuvarande beräkningsmodellerna från FHM utgår från att det är omikronvarianten av viruset som kommer att fortsätta att dominera.

– Det brukar ta ungefär två veckor från det att vi återvänder till arbetsplatserna innan ökningen märks av, säger Karin Tegmark Wisell.

Det skulle innebära att ytterligare en ökning kan komma redan i slutet av augusti.

– Men det är väldigt osäkert hur hösten kommer att se ut. Våra beräkningar utgår som sagt från omikronvarianten BA.2. Skulle det dyka upp en helt ny variant kan scenariot se helt annorlunda ut.

Det man fruktar mest är ett nytt virus som rundar skyddet av vaccin och tidigare infektion – och som även leder till en allvarligare covidinfektion.

– Vi tror inte att den utvecklingen är sannolik men vi kan inte heller utesluta den helt. Ett nytt virus kan överraska och i värsta fall kasta oss tillbaka till samma läge som förra året, säger Karin Tegmark Wisell.

Bra grundskydd

Även Ali Mirazimi, professor och virusforskare på Karolinska institutet, tror på en ökad smittspridning i höst.

– Ja, med stor sannolikhet kommer det en topp då. Det värsta som skulle kunna hända är att vi får en ny variant som är elakare och undgår skydden från vaccin och tidigare infektioner.

Han tillägger att de senaste varianterna dock inte har varit mer elaka även om de har passerat skyddet.

– Baserat på det kanske vi får en ny variant som kan passera skyddet, men som inte ger en svårare sjukdom. Och även om den skulle vara elakare, så har de som är vaccinerade, eller som har varit infekterade, ett bra skydd i grunden, säger Ali Mirazimi.

Karin Tegmark Wisell berättar att FHM kommer med nya scenarier för en möjlig utveckling i slutet av augusti. Beräkningen är baserad på matematiska modeller för smittspridningen.

Flera virus i omlopp

Då vet man också mer om vilka andra virus, till exempel rhinovirus som ger "vanlig" förkylning, som är i omlopp.

– När vi återgår till arbete och skola är det flera olika virus som tar fart, bland annat just rhino- och influensavirus, säger Karin Tegmark Wisell.

Hon tror inte att "kentauren", som är den senaste omikronvarianten, utgör något större hot. Den har visserligen en något högre smittsamhet än andra omikronvarianter men ger inte en svårare sjukdom.

På frågan om vi som privatpersoner kan göra något för att dämpa smittspridningen svarar Karin Tegmark Wisell:

– Stanna hemma om du har symtom på förkylning som kan vara covid-19 och hörsamma de rekommendationer om vaccinering som gäller för dig.

Ali Mirazimi håller med.

– Jag skulle också tillägga att man ska försöka undvika trängsel när vi har en samhällsspridning, säger han.

"Vara ödmjuka"

Att vi skulle behöva införa nya restriktioner eller stänga ner skolor igen är inte särskilt sannolikt, anser Karin Tegmark Wisell.

– Men det går inte att utesluta lokala utbrott. I en situation då undervisningen inte kan genomföras kan skolans huvudman oberoende av lagstiftningen för covid-19 besluta om nedstängning, säger hon.

Men för att FHM ska gå ut med mer skarpa rekommendationer krävs att vi drabbas av en omfattande sjuklighet med stora konsekvenser för samhället.

– Just nu tror jag inte att det blir nödvändigt men samtidigt ska vi vara ödmjuka eftersom vi fortfarande befinner oss i en pandemi.

Vivvi Alström/TT

Fakta

Under året har flera nya undervarianter av omikron dykt upp. De som enligt Folkhälsomyndigheten benämns vara "av särskild betydelse" är de fyra undervarianterna BA.1, BA.2, BA.4 och BA.5.

BA.5, den senaste undervarianten av virusversionen omikron, fortsätter att vinna mark i Sverige.

I maj upptäcktes det första fallet av BA.4 i landet, men den verkar inte ge någon annan sjukdomsbild än BA.2.

Den senaste varianten BA.2.75 (kentauren) har ännu inte i bekräftats i Sverige men har nått Danmark.

De mRNA-vacciner som Pfizer och Moderna testar nu innehåller ritningar till proteiner från både omikron- och den ursprungliga Wuhan-varianten av det nya coronaviruset.

En förhoppning är att vaccin riktat mot flera virusvarianter kan ge ett bredare skydd även mot framtida varianter.

Parallellt med utvecklingen av uppdaterade vaccin prövas även att ge högre doser av Pfizers ursprungliga vaccin, för att se om det ger bättre skydd.