DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Ny insats stärker besöksnäringens digitalisering

Bild: Ali Lorestani/TT

Tillväxtverket lägger 5,2 miljoner kronor för projektet Digital affärskompetens i besöksnäringen.

Insatsen ska bland annat underlätta för företags verksamheter och stötta den digitala omställningen.

– Många företag inom besöksnäringen arbetar redan digitalt med bokningar, hemsidor och digital marknadsföring. Med den här satsningen kan företag använda digitalisering som en strategisk resurs för att stärka företagets digitala affärsutveckling, säger Karin Östberg, projektledare på Tillväxtverket, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Stärkt digital affärskompetens för företag i besöksnäringen