DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Riksrevisionen: Skolpengen bör förändras

Riksrevisionen anser att skolpengen bör förändras. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Politik (TT)

Riksrevisionen har granskat skolpengen till friskolor och drar slutsatsen att den bör förändras. Det rapporterar SR Ekot. Bland annat anses den motverka en likvärdig skola.

I dag är principen att fristående och kommunala skolor får samma grundbelopp per elev från kommunens budget. När kostnaderna för kommunens skolor ökar, exempelvis beroende på att de har fler elever med behov av extra stöd, höjs också budgeten för friskolorna, oavsett om de också har ökade kostnader eller inte.

Men skolpengen kan också leda till osäkerhet för friskolor eftersom det är oförutsägbart hur kommunen räknar ut nivån på skolpengen.

Regeringen har tidigare sagt att friskolorna är överkompenserade och lade därför fram ett förslag om att sänka skolpengen till dem med mellan åtta och tio procent. Det röstades ned i riksdagen. Inte heller riksrevisionen tror att det är rätt väg att gå. Deras förslag är att i stället utreda ett fast schablonbelopp till friskolorna.

– Vi har länge framfört kritik mot dagens skolpengssystem. Därför är det dessutom viktigt att en oberoende utredning av skolpengen i sin granskning kan komma fram till ett förslag som säkerställer att kommunala såväl som enskilda skolor får korrekt ersättning. Det är det som lägger grunden till ett rättssäkert och tillförlitligt system som tryggar valfriheten och borgar för en god kvalitet i svensk skola, säger Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, i en kommentar.

Friskolornas riksförbund: Rätt att avslå skolpengspropositionen