KRIGET I UKRAINA

”Vi får notiser om prishöjningar från leverantörer flera gånger i veckan”

Bild: Foto: Lisa Westerlund

Kriget i Ukraina har fått tydliga konsekvenser för företaget Paragon Nordic. Efter att ha klarat de utmaningar som pandemin förde med sig står nu företaget inför nya, tuffa prövningar.

Kriget innebär förseningar, minskade tillgångar och stigande priser. Än så länge har nog bara få prishöjningar nått konsumenten, men det är bara en tidsfråga, enligt vd:n Lars Blak.

Paragon Nordic tillverkar förbrukningsvaror åt en rad olika kunder, allt från kosmetik till kemitekniska produkter.

– Det innebär att vi köper väldigt många olika slags förpackningar och kemiska råvaror som vi använder i produktionen. Vi har haft utmaningar både under och efter pandemin med leveransförseningar på grund av logistikproblemen i världen och vissa svårigheter att få igång produktionsapparaten, säger Lars Blak.

Lars Blak berättar att logistiken påverkas starkt.

– Logistikkedjorna fungerar helt enkelt sämre, inte minst i Europa. Vi har även sett början till prishöjningar på varor på grund av det höga oljepriset, och det kommer mer. Vi får notiser om prishöjningar från leverantörer flera gånger i veckan och de kommer med väldigt kort varsel. Det beror både på att det är dyrare att frakta dem och på det faktum att många förpackningar och kemikalier görs av olja.

Svenskt Näringsliv: Så drabbar kriget svenska företag