ELKRISEN

Rapport: Stora renoveringsbehov av svensk kraftproduktion

Samtidigt som systemet för kraftproduktion behöver byggas ut, krävs omfattande reinvesteringar, visar en ny rapport.

Enligt en rapport från analys- och teknikkonsultbolaget WSP sammanfaller den tekniska livslängden för svensk vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme och vindkraft under perioden 2045–2060. Det betyder att samtidigt som systemet behöver byggas ut för att möta den ökade efterfrågan, krävs omfattande reinvesteringar.

– Det är tydligt att vi behöver planera för omfattande renovering och med tanke på tidsaspekterna för tillstånd och byggtid måste detta ske i närtid, säger Fredrik Karlsson, senior energiexpert på WSP, i ett uttalande.

Rapport: Stora renoveringsbehov av svensk kraftproduktion samtidigt som systemet måste byggas ut