WHO: Inte akut att vaccinera mot apkoppor

En bild på apkoppor från 1997 som distribuerats av CDC, USA:s motsvarighet till Folkhälsomyndigheten. Bild: CDC via AP/TT

Hälsa (TT)

Det finns inget akut behov av att massvaccinera mot apkoppor för att stävja det pågående utbrottet. Vanliga åtgärder som att hålla god hygien räcker, den slutsatsen drar Världshälsoorganisationen WHO, rapporterar Reuters.

I helgen hade minst 80 sjuka konstaterats och ungefär 50 misstänkta fall utreddes. Sjukdomsfall har bland annat hittats i Europa, USA, Kanada, Australien och Israel.

USA förbereder sig på att ge vaccin till personer som har haft närkontakt med smittade. Storbritannien har erbjudit vaccin till viss vårdpersonal och Tysklands regering har meddelat att man utreder möjligheterna till vaccinering.

Den omedelbara tillgången på vaccin och antivirala läkemedel är dock relativt begränsad, säger Richard Pebody som leder WHO Europas avdelning för högriskpatogener, till Reuters. Han bedömer att smittspårning och karantän för de sjuka är tillräckliga åtgärder för att stoppa smittspridningen.

Apkoppor sprids inte heller lika lätt som till exempel coronaviruset och i det pågående utbrottet har ingen hittills blivit allvarligt sjuk.

Det är oklart hur utbrottet har uppstått. Forskare försöker ta reda på hur smittspridningen har börjat och om det är något i viruset som har förändrats, men det finns ännu inte bevis för att viruset ska ha muterat, enligt WHO.