DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Jernkontoret: Minskad stålproduktion i april

Totalt producerades 398 tusen ton råstål i Sverige under april i år, vilket är 6,5 procent mindre än i april 2021, skriver Jernkontoret i ett pressmeddelande.

– Vi ser en inbromsning i efterfrågan på stål som bl.a. förklaras av skadade värdekedjor, COVID-relaterade nedstängningar i Kina, kriget i Ukraina och det allmänt osäkra läget i omvärlden, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret, i pressmeddelandet.

Totalt har 1 634 tusen ton råstål producerats hittills i år, vilket är 3,2 procent mindre än motsvarande period förra året.

Jernkontoret: Minskad stålproduktion i april 2022