DET SVENSKA LANTBRUKET

Ny livsmedelsberedskap ska utredas

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S). Arkivbild Bild: Henrik Montgomery/TT

Politik (TT)

Regeringen tillsätter en utredning om en ny livsmedelsberedskap.

– Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som alltid ska fungera i alla lägen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).

Utredare blir Ingrid Petersson, generaldirektör för forskningsrådet Formas. Hennes uppdrag blir att föreslå "en utvecklad inriktning" på Sveriges livsmedelsberedskap.

Det övergripande målet, som riksdagen fastslagit, är att Sverige ska kunna klara sig på egen hand i upp till tre månader i krig eller kris. Därför behöver bland annat livsmedelsförsörjningen fungera även när transport och logistik är begränsad.

Utgångspunkten för utredningen är dels att handelsflöden och EU:s inre marknad ska upprätthållas i största möjliga utsträckning, dels att livsmedel från lager och från omställning av produktion till livsmedel i Sverige ska användas först när handeln inte längre fungerar.

Utredaren får bland annat också i uppdrag att titta på ekonomiska styrmedel för att få det privata näringslivet att till exempel utöka lagerhållning av livsmedel.

Utredningen ska vara klar 1 december 2023.

– Den kommer att ha viktig roll i uppbyggnaden av det civila försvaret, säger Sätherberg.

Peter Wallberg/TT