DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Experter: Här är läget för börsbolagen

Maria Landeborn, senior strateg på Danske bank. Arkivbild. Bild: Allis Nettréus/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Rapportsäsongen för det första kvartalet är snart i gång på allvar. Här är börsexperternas förväntningar inför vad som väntar.

Nu när Sveriges börsnoterade bolag ska rapportera hur det har gått under årets första kvartal påverkas siffrorna inte bara av kriget i Ukraina men också av en nytändning för pandemin i Kina. Något som lett till smärtsamma inflationsnivåer, en förlängd komponentsbrist och ännu fler störningar i produktionskedjan.

Trots detta tror börsexperterna inte att det röriga ekonomiska läget kommer få allt för stora effekter på resultaten för det första kvartalet.

– Framåtblickande prognoser kommer att vara av större intresse än vanligt. När det gäller osäkerheten kring situationen så kommer man att titta mycket på vad bolagen säger och deras prognoser kring just osäkerheten och efterfrågan, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske bank.

Tror på starka siffror

Bolagen kommer troligtvis generellt sett leverera starka siffror när det kommer till vinster och marginaler, spår Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

– Krigets påverkan har bara reflekterats på en månad av de totalt tre som nu ska rapporteras så den fulla effekten har bolagen inte fått känna på än. Men vi kommer nog få höra hur de ser på följderna av kriget och problemen framåt som gör att kostnaderna stiger så mycket, säger Mattias Isakson.

Uttalandena om framtidsutsikterna kommer nog att vara avgörande för aktiekursernas reaktioner när rapporterna kommer, fortsätter Mattias Isakson.

– Jag tror att man kan räkna med att det kan bli volatilt och stora rörelser efter rapporterna. Det finns nog en risk för att det kan bli en del bakslag när förväntningarna kan vara för höga på vissa håll och kursreaktionen kan bli negativ i det här läget.

Marginaler lär pressas

2021 lämnade vi bakom oss som ett extremt bra börsår, som till stor del handlade mycket om återhämtning efter pandemin och hög efterfrågan. Bolagen höll hårt i sina kostnader vilket gjorde att de kunde leverera goda marginaler och rapportera in kraftigt ökade vinster.

Kriget i Ukraina kommer troligtvis leda till att vinsterna i år kommer att pressas av kostnadsinflation på råvarusidan, komponentsbrist kopplat till Ryssland och Ukraina men även de senaste nedstängningarna i Kina som också har bidragit till störningen i produktionskedjan.

– De höga marginalerna lär även pressas. När kostnaderna nu stiger återstår frågan hur mycket företagen klarar av att skicka vidare till kunder och konsumenter, säger Maria Landeborn.

Under förra året var just detta någonting som bolagen klarade av bra men i och med ett högt inflationstryck och kostnadsökningar på mat, energi och bränsle plus stigande räntor kan detta bli allt svårare när hushållen pressas av kraftiga utgiftsökningar.

– Frågan då är hur mycket efterfrågan kommer att påverkas av det som händer i världen. Dels att konsumenter blir mer försiktiga på grund av stigande kostnader, dels effekterna på människors reallöner – att vi får mindre i plånboken, säger Maria Landeborn.

Komponentsbrist i fokus

TT: Vad kommer du att hålla extra koll på denna rapportsäsong, Mattias Isakson?

– Något som har blivit avdammat på ett nytt sätt och som nog blir helt avgörande är de störda leveranskedjorna. Det var någonting som vi fick lära oss under pandemin när många bolag inte fick tag i viktiga komponenter. Vad kommer bolagen att säga om de här bitarna, och hur ser de framåt?

TT: Vad kommer du att hålla extra koll på, Maria Landeborn?

– Det kommer nog att vara kommentarerna kring kostnadsökningar och vad man kommer att säga om förväntningarna inför kommande kvartal, med bakgrund att det kan vara svårt att få tag i komponenter.

– Också hur efterfrågan ser ut. Då framförallt när det kommer till de mer konjunkturkänsliga bolagen, inom verkstadsindustrin till exempel, som har produktion och försäljning i stora delar av världen och som också snabbt känner av hur efterfrågan utvecklas.

Beata Wallsten/TT

Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank. Arkivbild. Bild: Alexandra Bengtsson/SvD/TT

Fakta

20 april: Sandvik

21 april: Investor, Kinnevik, ABB, Tele2

22 april: Autoliv, Saab, AB Volvo

26 april: Alfa Laval, Getinge, Atlas Copco, SKF

27 april: Telia, Assa Abloy, SEB, Handelsbanken