KRIGET I UKRAINA

Snabb återhämtning för rysk rubel

Den ryska rubeln har återhämtat sig från ett bottennapp på 122 rubel per dollar till 81 rubel per dollar på några veckor. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Den ryska rubeln lyfter i onsdagens handel och har nu återhämtat sig till nivåerna före valutakollapsen i samband med den ryska attacken mot Ukraina den 24 februari.

Detta trots att Ryssland återigen är på väg att ställa in betalningarna.

Onsdagens kurslyft kommer i skuggan av långt gångna diskussioner om en ny omgång sanktioner mot Ryssland från USA och EU. Och den sker samtidigt som Rysslands finansdepartement till följd av befintliga sanktioner ser ut att tvingas ställa in dollarbetalningar.

Rubeln har sedan kollapsen efter den ryska attacken mot Ukraina bland annat stärkts av stödköp från Rysslands centralbank. Den stabiliseras också av det faktum att utländska investerare till följd av ryska kapitalkontroller inte kunnat sälja sina ryska tillgångar. Därtill kommer ett krav på ryska exportföretag att växla in intäkter i utländska valuta mot rubel.

Amerikansk blockad

Den ryske presidentens omstridda beslut att kräva rubelbetalningar från EU – trots avtal om euro- och dollarbetalningar – för ryska gasleveranser kan potentiellt också stärka rubeln på sikt.

Tidigt i mars var rubelkursen nere på en bottennivå på 122 rubel per dollar. Sedan dess har den stärkts till dagens kurs kring 81 rubel per dollar.

Rysslands betalningsproblem till följd av sanktioner – däribland en nyligen införd amerikansk blockad mot användningen av ryska tillgångar i USA-banker – har lett till att Ryssland valt att betala dollarkrav med rubel.

Det handlar enligt Bloomberg om betalningskrav på sammanlagt 650 miljoner dollar.

Rysslands finansdepartement anser sig med rubelbetalningar ha fullgjort sina åtaganden gentemot långivarna, trots att det i låneavtalen stadgas att betalningarna ska ske i dollar.

Skulle betalningar i dollar inte ske inom 30 dagar kan den ryska staten för första gången sedan 1918 – när bolsjevikerna efter revolutionen vägrade ta ansvar för det störtade ryska tsardömets skulder – kunna få stämpeln "default" (inställda betalningar) på den internationella kapitalmarknaden. Det skulle i sin tur skapa en kedjereaktion av betalningskrav på andra ryska skulder och för lång tid framöver försvåra den ryska statens möjligheter att finansiera verksamhet med lån.

"Defaultfrågan är lurig"

Men det är långt ifrån klart hur en domstol skulle förhålla sig till betalningskraven mot Putinregeringen, även om landet tekniskt har ställt in betalningarna redan när de väljer att betala räkningarna i fel valuta.

– Defaultfrågan är lurig. Ryssland kan hävda att de är villiga att betala, att de har pengarna, men att bankerna inte tillåter dem. Jag är inte säker på hur en domstol skulle hantera en sådan tvist, säger Abdul Kadir Hussain, chefsförvaltare på Arqaam Capital i Dubai.

Kollegan Lutz Roehmeyer på Berlinbaserade Caiptulum Asset Management gör en annan bedömning:

– Ryssland måste nu hitta ett nytt sätt att betala, snabbt. Om de inte gör det kommer de gå in i väggen, säger han.

Fakta

Västsanktioner har på konton runt om i väst frusit inne omkring två tredjedelar av den ryska valtuareserven, som totalt uppgår till 604 miljarder dollar, enligt Rysslands centralbanks senaste rapport.

Andra sanktioner har portat sju ryska banker från kommunikationssystemet Swift, som används vid internationella transaktioner.

USA har dessutom förbjudit transaktioner med dollar från ryska konton i amerikanska banker.

Ratinginstituten Fitch och S&P Global har efter serie sänkningar av Rysslands kreditbetyg nyligen dragit in kreditbetygen på Ryssland helt och hållet, då EU-sanktioner begränsar deras möjlighet att sätta betyg på den ryska betalningsförmågan.

I prissättningen på CDS-marknaden, där man försäkra sig mot inställda betalningar, ligger sannolikheten för inställda ryska betalningar inom ett år just nu på 99 procent.

Källa: Bloomberg