KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Lyckokast för LKAB – både med malm och fosfor

LKAB:s Kirunagruva. Arkivbild Bild: Bertil Ericson / TT

Ekonomi (TT)

Gruvan i Kiruna skulle bara hålla till 2035.

Nu har LKAB hittat nya fyndigheter som kan förlänga livslängden med nära 30 år till.

Dessutom hoppas gruvbolaget kunna utvinna sällsynta jordartsmetaller och den kritiska råvaran fosfor.

För fyra år sen kom beskedet från LKAB – det fanns inte så mycket malm under gruvan i Kiruna som bolaget väntat sig. Reserverna såg ut att räcka till 2035.

– Förhoppningen var att hitta mer malm, men det är svårt att se ner i berget, säger Pierre Heeroma, chef för prospektering, strategi och affärsutveckling på gruvkoncernen.

Sedan dess har stora satsningar gjorts för att hitta nya fyndigheter. Redan 2018 fick bolaget indikationer på att det kunde finnas mer i berggrunden bland annat norrut.

När resultatet nu presenteras visar det sig att järnmalmsreserverna ökar med 10 procent och väntas räcka till 2046.

Utöver det har mineraltillgångarna ökat med 55 procent. Det är fyndigheter som måste utredas mer och som kräver nya investeringar innan de kan räknas hem som en faktisk reserv.

Med de nya fyndigheterna i mineraltillgångar sträcker sig tidsspannet för hur länge LKAB kommer kunna bryta malm i Kiruna bortom 2060, enligt Pierre Heeroma.

Intressanta fosfor-fynd

En ny förhoppning som prospekteringen visat är fyndigheten Per Geijer i Kiruna. Där har bolaget hittat drygt 400 miljoner ton i mineraltillgångar, med höga järnhalter.

Det som gör Per Geijer lite extra intressant är den höga fosforhalten i malmen. Fosfor behövs till mineralgödsel i jordbruket och har klassats som en kritisk råvara av EU. Idag importeras 90 procent av EU:s fosfor, främst från Ryssland och Marocko.

– Fyndigheten är i ett tidigt skede och kräver mer undersökningar, men det är en mycket högre halt av fosfor i Per Geijer än i våra övriga gruvor. Det finns även fosfor i de andra gruvorna och planen är att börja producera även från dem framåt, säger Pierre Heeroma.

Ett problem med fosfor är att det ofta innehåller tungmetallen kadmium, som därmed kommer ut på åkrarna. Fosforn som LKAB har hittat uppges inte innehålla något kadmium alls.

Där det finns fosfor finns också sällsynta jordartsmetaller. Och är halten av fosfor hög så gäller detsamma halten av sällsynta jordartsmetaller. Därför är LKAB:s förhoppning att även bryta dessa från Per Geijer.

Förhoppningen är att kunna komma igång i slutet av 2020-talet.

Nytta i omställningen

Metallerna behövs till den gröna omställningen då de är viktiga komponenter i bland annat elbilar och vindsnurror. Idag importerar Europa nära 100 procent från Kina.

Det här är första gången som LKAB redovisar de sällsynta jordartsmetallerna.

– Nu när vi har kommit fram till att vi har möjlighet att utveckla processerna som behövs för att ta fram fosfor så är de en biprodukt som följer med oavsett. Om vi kan tjäna lite pengar på det samtidigt som de behövs i Europa, så är det bra, säger Pierre Heeroma.

Att varken fosfor eller de sällsynta metallerna utvunnits tidigare beror på att det inte ansetts ekonomiskt att konkurrera med låglöneländer.

Kriget skapar osäkerhet

Kriget i Ukraina har lett till en ökad efterfrågan för LKAB. Kunder som tidigare förlitat sig på leveranser från ryska Severstal och ukrainska Ferrexpo behöver nu leta på annat håll.

– Grunden i gruvekonomi är att man alltid försöker köra max, det betyder att vi inte bara kan skruva upp produktionen även om efterfrågan ökar.

– Nu rusar priserna på allt, men vi ser också att många industrier har det kämpigt och kan tvingas stänga. Det kan bli problematiskt även för oss, men det är för tidigt att säga vilket håll det ska gå, säger Pierre Heeroma.

Joakim Goksör/TT