Flera års ras för trafiken över Öresund

Polis och passkontrollanter på väg ombord för att kontrollera ett Öresundståg på station Hyllie i Malmö. Arkivfoto. Bild: Johan Nilsson/TT

Integration (TT)

Gränskontrollerna 2015 gjorde att resandet över Öresund stagnerade. Med coronarestriktionerna 2020 halverades sedan antalet personresor.

Den fria rörligheten mellan Sverige och Danmark begränsades i november 2015 när gränskontroller infördes. Detta innebar bland annat att resenärerna var tvungna att visa upp giltig id-handling för att släppas in i Sverige. Kontrollerna tog tid och det blev omständligt att resa över sundet.

Gränskontroller

Under åren 2015-2019 stagnerade resandet med i genomsnitt 97 000 resande per dygn som åkte tåg eller bil över Öresundsbron eller färja mellan Helsingborg och Helsingör. Enligt Öresundsbrons vd Linus Eriksson var det gränskontrollerna som orsakade stagnationen.

"Befolkningen ökade under 2015-2019, men Öresundstrafiken stagnerade samtidigt eftersom gränskontroll infördes och det blev mer besvärligt och oförutsägbart att resa över sundet", säger Linus Eriksson i ett pressmeddelande.

Nästa smäll för Öresundsintegrationen var Coronapandemin och de inreserestriktioner som infördes. 2020 sjönk antalet personresor med 50 procent jämfört med 2019. En liten återhämtning kunde skönjas under 2021 då nedgången blev 45 procent jämfört med 2019 och det gjordes cirka 53 000 pendlarresor per dygn.

Jobbpendling

När det gäller jobbpendlingen noteras också en påtaglig minskning. Under 2021 gjordes det i genomsnitt 10 837 pendlarresor över Öresund per dygn. Detta är en nedgång med 39 procent jämfört med 2019 och 8 procent färre än 2020.

Men godstrafiken uppvisar en annan utveckling. Godstransporterna med lastbil eller tåg ökade med 5 procent under 2021 jämfört med 2019.

Under förra året körde i genomsnitt 144 tåg per dygn över Öresundsbron. Detta är 16 procent färre tåg jämfört med 2019.

Jan Samuelsson/TT