ELKRISEN

Fortsatt hårt motstånd mot SSAB:s elkabel – krävs för fossilfria omställningen

Fossilfritt stål tillverkas på järnverket. Bild: Christine Olsson/TT

SSAB har börjat bygga sin anläggning för fossilfritt stål i Oxelösund, men tillstånd för elkabeln saknas, skriver Di.

Högspänningskabeln är nödvändig för den ytterligare elkraft som SSAB behöver för att kunna ställa om sitt stålverk i Oxelösund och på så sätt minska utsläppen. Men olika företags intressen krockar med varandra.

Markägarna föredrar en dyrare nedgrävd kabel och frågan har på flera sätt blivit allt mer laddad: klimatdebatten har tilltagit, elkrävande elbilar blivit fler, energipriserna har rusat, och ”fossilfritt” stål har fått både konkurrens och mer uppmärksamhet, skriver Di.

DI: Fortsatt hårt motstånd mot SSAB:s elkabel – krävs för fossilfria omställningen