DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Mikrolån och rådgivning stöttar nyanlända entreprenörer

Utrikes födda är en resurs som entreprenörer. Men brist på kontakter och nätverk är ett hinder. Det ska en ny privat fond och mikrolån råda bot på.

Språk, nätverk, myndighetskontakter och finansiering. Det är hinder som utrikes födda entreprenörer kan ha att tampas med. Det vet Charlotte Lundberg, som själv varit i samma situation när hon levde i USA och ville dra igång ett företag. Det rapporterar Dagens Industri.

De erfarenheterna är nu, väl hemma i Sverige igen, omsatta i Favafond. Ambitionen är att stötta utrikesfödda entreprenörer med både mikrolån och rådgivning.

– Mikrolån är inte välgörenhet utan affärsmässighet som skapar win win. Genom integration får vi en situation där folk bidrar istället för att tära på skattebudgeten, säger Charlotte Lundberg till DI.

Mikrolån ska hjälpa utrikesfödda företagare