AI OCH AUTOMATISERING

Intern EU-strid om artificiell intelligens

EU väntas leverera tankar kring lagstiftning och artificiell intelligens under dagen. På bilden EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under en belgisk techdemonstration tidigare i år. Bild: Stephanie Lecocq/AP/TT

Tech (TT)

Tandlöst regelverk eller skarpa formuleringar om en ständigt accelererande teknik? Under dagen väntas EU ge en fingervisning åt vilket håll man lutar i frågan om artificiell intelligens.

Under onsdagen väntas EU-kommissionen presentera ett lagförslag vad gäller artificiell intelligens (AI). Området är brett och arbetet har pågått under en längre tid.

– Det är ju data det handlar om, i grunden. Det kan exempelvis vara en bra idé att dela upp data i högriskdata och lågriskdata. Att man då reglerar högriskdata hårt men inte lågriskdata. Nästa fråga blir såklart hur man definierar vad som är vad, säger EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M) som sitter i det så kallade AI-utskottet.

Så sent som förra veckan läckte ett utkast till lagförslaget ut, Warborn vill inte kommentera formuleringarna som fanns där utan vill invänta det färdiga förslaget.

– Det jag kan säga generellt är att jag är lite oroad. Det andas lite för mycket reglering. För hård reglering. Jag är rädd för att det kan hämma innovationskraft, säger han.

Förbud och regler

Nyhetsbyråerna Reuters och AFP har tagit del av det läckta dokumentet och skriver bland annat att generell övervakning av medborgare med hjälp av AI föreslås förbjudas, med undantag för att "skydda allmänhetens säkerhet". Vidare ska det införas hård reglering av högriskdata som gäller medborgares hälsa, säkerhet och frihet. Förbud väntas även mot AI-system som rankar medborgares kreditvärdighet eller på andra sätt klassar social status. Företag som inte sköter sig riskerar dryga böter, upp till fyra procent av den globala årsinkomsten.

40-talet EU-parlamentariker har redan kritiserat det läckta förslaget i ett öppet brev. De vill bland annat se hårdare förbud mot övervakning.

Stort område

Enligt Warborn finns det dock en risk att lagstiftningen ramar in för mycket och stryper tillväxten och konkurrenskraften på området.

– Man ska ligga nära för att se när riskerna kan uppstå, men inte göra det före. Det ska såklart inte bli vilda västern heller. Man måste lagstifta kirurgiskt.

Ett potentiellt problem för EU-kommissionen är att avgränsa området artificiell intelligens. Ska allting som sköts av "tänkande" maskiner omfattas eller bara vissa delar? Lagförslaget ska dessutom igenom såväl EU-parlamentet som EU-rådet och lär inte träda i kraft förrän om ett par år. Detta samtidigt som utvecklingen inom AI ständigt spinner vidare.

– Det är jätteviktigt att slutprodukten blir rimlig och överblickbar såklart. Men sedan är det olika länder som ska hantera den också. Trots att vi har samma lagstiftning kan det bli olika tillämpningar, säger Jörgen Warborn.

Marcus Alexandersson/TT

Fakta

Tanken med artificiell intelligens, förkortat AI, är att på konstgjord väg efterlikna hjärnans förmåga att inhämta kunskap, dra slutsatser, planera, lösa problem eller att tolka resultat.

Forskningsområdet fick sitt namn under 1950-talet och har inslag av matematik, informationsteknik, filosofi, lingvistik, psykologi, kognitionsvetenskap och hjärnforskning. Verktygen är oftast algoritmer av olika slag där en algoritm kan beskrivas som en systematisk procedur som i ett antal steg anger hur ett visst problem ska beräknas eller analyseras.

Källa: Nationalencyklopedin.