KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Regeringen tillåter ökat förvar av kärnavfall

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll meddelar att regeringen tillåter mer kärntekniskt avfall att placeras under Östersjöns botten i Östhammars kommun. Arkivbild. Bild: Lars Schröder/TT

Politik (TT)

Regeringen säger ja till en utökning av slutförvaret för det mindre farliga avfallet från kärnkraftverken.

– Det här är ett beslut som varit efterlängtat, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S).

Avfallet som bildas när de svenska kärnkraftsreaktorerna rivs ska förvaras 60 meter under Östersjöns botten i Forsmark. Nu har regeringen gett tillåtelse att slutförvaret får fortsätta och utöka sin verksamhet, säger Annika Strandhäll.

– Regeringen har i dag fattat beslut om att tillåta både fortsatt och utökad verksamhet vid slutförvaret för låg- och medelradioaktivt avfall, SFR, i Forsmark i Östhammars kommun.

Förvaret består av fyra 160 meter långa bergssalar och ett bergrum med en 50 meter hög betongsilo. Två parallella kilometerlånga tunnlar förbinder anläggningen med markytan.

Länge efterlängtat

Förvaret används redan i dag och har en förvaringskapacitet på 63 000 kubikmeter. Regeringen har nu gett tillstånd för förvar av ytterligare 117 000 kubikmeter låg- och medelaktivt avfall. Det mesta av avfallet är driftavfall från kärnkraftverken, som filter, verktyg eller skyddskläder. Även visst radioaktivt avfall från sjukvården, veterinärvården och forskningen förvaras där.

– Det är ett beslut som varit efterlängtat under god tid, säger Annika Strandhäll. Men man måste också komma ihåg att det är en fortsatt process som nu tar vid.

Regeringen ger så kallad tillåtlighet enligt kärntekniklagen och miljöbalken och ärendena går nu vidare till Strålsäkerhetsmyndigheten respektive mark- och miljödomstolen. Domstolens vidare prövning kan överklagas, och därtill kan regeringens beslut hamna i Högsta förvaltningsdomstolen.

"Otroligt viktigt"

– Det här är komplicerad materia som medför ett stort allvar, säger Annika Strandhäll.

Hon har ändå god förhoppning om ärendets fortsatta gång eftersom ansökan om att utöka lagringen var väl underbyggd. Det som gjort att frågan tagit tid är enligt Strandhäll att Östhammars kommun fattade sitt beslut först i juni.

För henne är frågan om förvar av reaktorernas drift- och rivningsavfall mycket betydelsefull.

– Det ser jag som en otroligt viktig punkt för mig, att vi som samhälle tar ansvar för att kunna förvara det här på ett säkert sätt under de kommande 500 åren. Det handlar om att ta ansvar både mot människa och miljö.

Välkomnar beslutet

TT: Öppnar det här beslutet för utbyggd eller ny kärnkraft i framtiden?

– Nej, det är inget i det här beslutet som vi fattar i dag som pekar i någon sådan riktning. Det här är ett förvar som funnits sedan 80-talet där det under tid funnits ett utökat behov om att ta hand om avfallet som vi producerat. Det har ingenting att göra med någon ny kärnkraft eller att öppna upp för det på något sätt.

Vattenfall och Svensk Kärnbränslehantering (SKB) välkomnar beslutet: "Därmed kommer rivningsavfall från svenska kärnkraftverk liksom radioaktivt avfall från sjukvård, industri och forskning att kunna lagras på ett ansvarsfullt och säkert sätt", skriver Vattenfalls VD Anna Borg till TT.

Den 27 januari ska regeringen lämna besked om slutförvaret för radioaktivt kärnbränsle, som behöver förvaras i bergrum i 100 000 år. Det datumet ligger fast, säger ministern.

– Vi håller tidsplanen. Beslutet håller på att skrivas fram.

Niklas Svahn/TT

Fakta

Driftstart: 1988

Förvaringskapacitet: Cirka 63 000 m³

Mottagning: Cirka 600 m³/år

Drift- och underhållspersonal: Runt 30 personer

Ovanjordsdel: Kontors- och verkstadsbyggnad, terminalbyggnad, ventilationsbyggnad

Underjordsdel: Fyra bergssalar, en silo, driftcentral

Driftskostnad: cirka 40 miljoner kr/år