CORONARESTRIKTIONERNA

Ekström nöjd: Högre utbildningen sker på plats

Utbildningsminister Anna Ekström är lättad över beslutet att vuxenstuderande även fortsättningsvis får undervisning på plats. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Utbildning (TT)

På arbetsplatser gäller hemarbete för alla som har möjlighet från den 23 december. Undervisningen på universitet och högskolor ska dock fortsätta att bedrivas på plats, enligt Folkhälsomyndigheten (FHM).

Ett beslut utbildningsminister Anna Ekström välkomnar.

– Jag har från dag ett i den här pandemin kämpat för att undervisningen ska ske på plats i så stor utsträckning som möjligt, säger hon till TT.

FHM rekommendationer gäller även folkhögskolor och kommunala vuxenutbildningar. Undervisning delvis på distans kan användas för att glesa ut i undervisningslokalerna, till exempel vid större föreläsningar, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd.

Tagit stort ansvar

Studerande som har svårigheter att studera hemma eller av annan anledning har särskilda behov bör prioriteras för att undervisas på plats i utbildningslokalerna.

– Det är naturligtvis viktigt att vi alla gör vad vi kan för att minska smittspridningen och eleverna behöver ta sina sprutor så fort det går, men de som studerar på universitet och högskolor har ju tagit ett mycket stort ansvar under hela pandemin och gjort stora uppoffringar, säger Anna Ekström.

Påverkat psykiska hälsan

Den 1 december publicerade Universitetskanslersämbetet sin andra delrapport om hur pandemin påverkat högskolornas verksamhet.

Slutsatsen är att undervisningen fungerat tillfredsställande, men att personalen har känt av ökad stress och arbetsbelastning, och många studenter har upplevt ett sämre välbefinnande och ökad negativ stress och oro.

– Det har gått bra – men till priset av en besvärlig arbetsmiljö för universitetslärarna och en besvärlig studiemiljö för eleverna. Jag har också fått mycket vittnesbörd om att många eleverna slitit med den psykiska hälsan, säger Anna Ekström.

Kristina Erkenborn/TT