TYSKLANDS EKONOMI

Most Photo/Ernst Henry

Grönt och digitalt högst på den tyska agendan

När Tyskland nu får ett nytt ledarskap är det behovet av förnyelse som står i centrum. Det innebär också att man sneglar mer på Sverige. ”Vi ser en enorm skjuts vad gäller digitaliseringen liksom för nya energislag”, säger Tysklands ambassadör i Sverige, Joachim Bertele.

När Angela Merkel lämnar över stafettpinnen till Olaf Scholz, som blir ny tysk förbundskansler, är det i ett Tyskland som både är tacksamt för Merkels livsverk men som också blickar framåt och söker modernisering och ett större fokus på digitalisering och klimatfrågan. Det menar ambassadör Joachim Bertele, stationerad i Sverige sedan i somras, och i dagarna på plats hos Svenskt Näringsliv för att prata om framtidsfrågor.

Var ligger fokus för det tyska näringslivet idag?

– Vi ser en enorm skjuts vad gäller digitaliseringen liksom för nya energislag, säger Joachim Bertele.

Den nyutsedda förbundskanslern Olaf Scholz har satt som mål att 15 miljoner elbilar ska rulla på de tyska vägarna inom tio år. Det är ett ambitiöst mål med tanke på att landet idag endast har en halv miljon elbilar, men målet illustrerar den kraftsamling som görs i Tyskland vad gäller klimatomställningen.

Svensk industri och e-hälsa inspirerar

Att relationen med Sverige är viktig understryks.

– Det tysk-svenska samarbetet är väldigt starkt och kretsar kring industri, elektronik, kemi, komponenter och papper. Om vi blickar framåt så handlar det om utbyten inom en stark och dynamisk grön ekonomi, säger Joachim Bertele.

Som exempel på inspirerande gröna investeringar som görs i Sverige nämner han satsningen på grönt stål och Northvolts batterifabrik.

Ett annat område som blivit allt mer prioriterat i kölvattnet av pandemin är e-hälsa. Tyskland kikar på vårddigitaliseringen i Sverige, enligt ambassadören, men konstaterar samtidigt att den tyska sjukvårdsstrukturen är något mer komplicerad än den svenska.

Kommunikation centralt i pandemins Europa

När Tyskland nu, precis som många andra länder, analyserar pandemins första faser och vilka lärdomar som går att dra i stort för Europa, är just sjukvården och kommunikation i fokus.

– En viktig aspekt handlar om kommunikationen inom ett samhälle. Samtidigt vad gäller vaccintäckningen så skiljer den sig åt mellan olika länder, vilket kan ha att göra med den interna kommunikationen. Här behöver alla titta på vad som är ”best practice”, säger Joachim Bertele.

– Vi behöver även ompröva vad som är ett gott omhändertagande och en bra sjukvård. Under en lång tid så har debatten i Tyskland präglats av ett behov av att spara resurser och nu saknar vi arbetskraft både inom äldrevården och på sjukhusen. Man kommer att behöva omvärdera hur mycket vården och omsorgen får kosta, fortsätter han.

Han pekar också på att oavsett om det gäller munskydd eller andra produkter, som behöver lagerhållas under en pandemi, så är det tydligt att mycket av beredskapen handlar om snabbhet. När krisen slår till finns måste man agera snabbt.

– Det är bättre att vara snabb istället för att riskera bli hjälplös för en tid, säger han.

Vad innebär då det tyska fokuset och det nya ledarskapet för Sverige och de svenska företagen?

– Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och en viktig bundsförvant i frågor som rör näringslivet. Den politiken som kommer att bedrivas i Tyskland framöver, kommer säkerligen att påverka det svenska näringslivet, säger Eva Häussling, ansvarig för handelsfrämjande frågor på Svenskt Näringsliv.

Hon menar att det nya anslaget kring en modernisering av det tyska näringslivet är positivt.

– En bra sak är att den nya regeringen vill modernisera och förenkla tillståndsförfaranden eftersom de tar lång tid och är komplicerade. Det är en fråga som även är angelägen hos oss i Sverige.

Eva Häussling framhåller att det kommer att bli en balansgång för tyskarna att både hålla protektionistiska strömningar stången och samtidigt ha fokus på ett antal antal prioriterade områden.

– Man uttalar sig för en regelbaserad frihandel och mot protektionism samtidigt som handelspolitiken ska ha fokus på den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten. Utmaningen här blir att hitta rätt balans mellan grundläggande principer och en viss pragmatism.

Hon menar att det är upp till bevis för den nya tyska regeringen.

– Överenskommelsen mellan de tre regeringspartierna är ett tungt dokument på 178 sidor. Man vill åstadkomma väldigt mycket, på nationell nivå och i internationella sammanhang, särskilt inom EU, säger Eva Häussling.

Framtiden lär utvisa i vilken riktning Tyskland kommer fortsätta att utvecklas.