VALET 2022

”Stoppa utdelningen av statliga toppjobb till S-politiker”

2016 valde regeringen valde att säga nej till 28 kandidater till generaldirektör för biståndsmyndigheten. När Carin Jämtin avgick som Socialdemokraternas partisekreterare fick hon tjänsten – utan att ha sökt den, skriver debattförfattarna. Bild: Pontus Lundahl/TT

Statsminister Magdalena Andersson måste, till skillnad från sin företrädare Stefan Löfven, respektera grundlagen och utse offentliga toppjobb enbart efter kompetens, skriver Benjamin Dousa och Adam Danieli på Timbro i DN Debatt.

Löfven-regeringen har under perioden 2014–2020 utnämnt företrädare för Socialdemokraterna till chefer för centrala myndigheter med stor budget och många anställda.

I en kartläggning genomförd av Timbro handlar det om nästan var fjärde utnämnd myndighetschef, 40 av 173. Det är klart högre än Reinfeldt-regeringen som under 2006-2014 gjorde fler utnämningar från oppositionen än från alliansen, enligt en KU-granskning.

Det här går emot en av statsförvaltningens viktigaste principer, som etablerades redan på 1600-talet av Axel Oxenstierna, om att utnämnandet av statliga tjänstemän ska vara självständig och opolitisk. Detta, kombinerat med kravet på en transparent process vid utnämnandet, återfinns i den grundlagsskyddade Regeringsformen. Det faller också inom ramen för Sverige FN:s konvention mot korruption som ratificerades av Sverige 2007.

Men det hindrar inte politiska ledare från att gå emot regelverket.

"Vi menar att svagheten i regelverket har utnyttjats av de S-ledda regeringarna. Det som i andra länder skulle kallas korruption har här praktiserats öppet", skriver debattförfattarna.

Nu föreslår de en skärpning av regelverket och tydligare konsekvenser för den här typen av lagöverträdelser. Det handlar bland annat om att tillsätta en oberoende och permanent tjänstetillsättningsnämnd och att utnämning kan prövas rättsligt.

"Tiden då socialdemokratin var sammanväxt med staten bör nu vara över. Magdalena Andersson, Löfvens efterträdare som statsminister, behöver visa större respekt för grundlagens bestämmelser än sin föregångare", avslutar debattförfattarna.

DN Debatt. ”Stoppa utdelningen av statliga toppjobb till S-politiker”