KLIMATOMSTÄLLNINGEN

För svaga mål gör världen 2,4 grader varmare

Världens länder behöver höja sina klimatambitioner om Parisavtalets mål ska kunna nås. Arkivbild. Bild: Martin Meissner/AP/TT

Klimat (Glasgow, TT:s utsända)

Världens länder måste höja sina klimatambitioner för att Parisavtalets mål ska kunna nås. Just nu pekar uppvärmningen mot 2,4 grader, visar en ny sammanställning.

Samtidigt som nästan 200 länder förhandlar för fullt på FN:s klimatmöte i Glasgow presenterar Climate Analytics sin årliga rapport i ett presskonfererensrum på det gigantiska området.

– Det är bra att politiker hävdar att de har nettonollutsläppsmål, men om de inte har några planer för hur de ska komma dit, och deras 2030-mål är så låga som många av dem är, då är det faktiskt bara läpparnas bekännelse och ingen riktig klimathandling, säger Bill Hare, chef för Climate Analytics, en av organisationerna bakom sammanställningen.

– Glasgow har ett allvarligt trovärdighetsproblem.

Göra mer

Sammanställningen visar att den globala uppvärmningen går mot 2,4 grader mot slutet av seklet. Parisavtalets mål är att hålla temperaturökningen väl under 2 grader och helst under 1,5 grad.

– Alla länder måste allvarligt fundera på vad de kan göra mer, säger professor Niklas Höhne på pressträffen.

Om alla åtaganden som länderna har gjort räknas in, inklusive de som har gjorts i Glasgow, kommer de globala utsläppen av växthusgaser 2030 fortfarande att vara dubbelt så höga än vad som är nödvändigt för att nå 1,5-gradersmålet, visar rapporten.

Många utspel

Förutom de nationella klimatplaner som länderna har lämnat in inför klimatmötet COP26 har det under mötets första vecka undertecknats en rad olika initiativ, till exempel för att minska avskogning, minska metangasutsläpp och en grupp länder vill även fasa ut kol.

Men deklarationerna stöds inte av alla länder, och är heller inte bindande.

FN:s miljöprogram UNEP har gjort en separat utvärdering av ländernas nya klimatlöften – inklusive Indiens besked i förra veckan att landet ska bli koldioxidneutralt år 2070. Slutsatsen är att de nya åtaganden som har presenterats kommer att ha en minimal påverkan på temperaturen det här seklet och att världen är på väg mot en uppvärmning på 2,7 grader.

Maria Davidsson/TT

Klimat- och miljöminister Per Bolund i samtal med Indiens klimat- och miljöminister Bhupender Yadav (till vänster) under FN:s toppmöte om klimatet, COP26, i Glasgow. Bild: Henrik Montgomery/TT

Fakta

FN:s klimattoppmöte COP26 hålls i Glasgow i Skottland den 31 oktober till den 12 november. Det skulle egentligen ha hållits i november förra året men sköts upp på grund av pandemin.

På mötet ska länderna bland annat förhandla om hur Parisavtalet ska genomföras i praktiken. Vissa frågor i den så kallade regelboken är fortfarande olösta. Dessutom kommer fokus att ligga på hur ambitionerna kan höjas i den globala klimatpolitiken.

I Parisavtalet från 2015 enades de flesta av världens länder om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid.

Parternas klimatlöften inför COP26 pekade mot en global uppvärmning på 2,7 grader vid seklets slut, enligt FN.