AVTALSRÖRELSE

Unionen om lönerna: ”Man måste titta långsiktigt”

Bild: Jessica Gow/TT

Unionen gör bedömningen att inflationen dämpas under året, skriver Direkt.

Unionens chefekonom Katarina Lundahl menar att 2021 blev ännu ett år med positiv reallöneutveckling och gör bedömningen med viss försiktighet att även 2022 kommer att bjuda på ökade reallöner.

Hon anser inte att inflationen ska styra fackens lönekrav med hänvisning till den senaste tidens rapporter om stegrande priser.

– Nu är inflationen hög och om vi då ska höja kraven ska vi sedan hålla tillbaka lönerna om inflationen blir lägre nästa gång? Jag tror inte att en sådan karusell med höjningar och sänkningar av löneökningarna kopplade till inflationen är en framgångsrik väg att gå i lönebildningen. Man måste titta långsiktigt, som vi gjort under perioden med industriavtalet, där vi haft positiva reallöneökningar alla år utom 2011, säger hon till Direkt.

Direkt: "Konkurrenskraften är en viktig parameter när vi tittar på löneutrymmet”