DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Unionen: Arbetsmarknaden vänder nedåt

Svensk arbetsmarknad går från rekordstark i år till kraftlös nästa år, enligt Unionen färska konjunkturprognos. "Den höga inflationen och Riksbankens räntehöjningar ger nu avtryck även på arbetsmarknaden", säger Tobias Brännemo, tf chefsekonom.

Unionen ser även att BNP växer med tre procent i år för att sedan vända mot negativa territorier nästa år.

I samband med prognosen släpper Unionen sin Branschbarometer, där det framgår att klubbarna har dragit ned förväntningarna på försäljning och orderingång. Däremot är de inte lika avskräckta för kommande investeringar.

– Det kan vara ett tecken på att företagen inte ser den kommande nedgången som särskilt djup eller långvarig. Företagen fortsätter satsa för att stå väl rustade när det vänder upp igen, säger Tobias Brännemo i ett pressmeddelande.

Vidare bedömer Unionen att inflationen kommer att fortsätta stiga under det kommande halvåret för att sedan falla tillbaka nästa år via Riksbankens räntehöjningar.

– Det är avgörande att Riksbanken ser det tidigt och anpassar penningpolitiken. Annars är risken stor att de negativa effekterna på ekonomin blir onödigt stora. Riksbanken behöver nu vara uppmärksam och lätta på bromsen i tid, säger Tobias Brännemo.

Pressmeddelande: Nedgång från stark position - Unionens konjunkturprognos