DET NYA ARBETSLIVET

Studie: Ökad effektivitet men sämre kreativitet med hemarbete

Bild: Gorm Kallestad

Tre av fyra säger att de vill arbete hemifrån upp till fyra dagar i veckan efter pandemin, visar undersökning, skriver Dagens Juridik.

I undersökningen från facket Akavia menar både chefer och medarbetare att ett flexibelt arbetsliv är att föredra.

– Arbetsgivare har nu en stor möjlighet att ta ett rejält stort kliv in i framtiden, med ett nytt sätt att arbeta. Det undersökningen också visar är att så många som 53 procent upplever att de blivit mer effektiva i sitt arbete av att arbeta hemifrån. Detta är viktigt att lyssna på, säger Lee Wermelin, Akavia, till Dagens Juridik.

Dagens Juridik: Kreativiteten och innovationsförmågan har påverkats negativt