DE SVENSKA LÖNERNA

Reallönerna sjunker i snabb takt

Inflationen äter upp löneökningarna. Arkivbild. Bild: Adam Wrafter/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Den höga inflationen i december åt upp löneökningarna. Reallönen för en genomsnittlig löntagare minskade med 2,2 procent i december jämfört med samma period förra året, visar ny statistik från Medlingsinstitutet.

"Reallönerna minskade med en hastighet som vi inte sett sedan 1993. Vinterns höga energipriser har pressat upp konsumentpriserna samtidigt som lönerna har bromsat in", skriver Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet i en kommentar och fortsätter:

"Även om inte alla konsumenter påverkas lika mycket av höjda energipriser och många anställda inte berörs av att lönerevisionen dröjer är vi inne i en period där den genomsnittliga reallönen utvecklas klart negativt".

Förra året inleddes dock med reallöneförstärkningar och reallönetillväxten för året som helhet blir därför svagt positiv, på plus 0,3 procent.