DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Ny studie: Högavlönade kvinnor oftare sjukskrivna

Bild: JONAS EKSTRÖMER / TT

Högavlönade kvinnor som är 30–39 år löper mer än tre gånger så stor risk att bli sjukskrivna jämfört med högavlönade män. Det visar en rapport från Alecta.

För första gången har tjänstemännens sjukfrånvaro granskats närmare i en rapport från Alecta. Det handlar om sjukfall där Alectas ITP-försäkring för privatanställda tjänstemän efter 90 dagars sjukskrivning kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan.

Det visar sig att andelen personer som har sjukpenning i mer än 90 dagar har ökat i alla åldersgrupper under den granskade perioden, 2009–2020. Men slår man ihop de som har sjukpenning med de som har sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspensionering, har det skett en kraftig minskning av den totala sjukfrånvaron under perioden.

En stor del av förklaringen att det i tidigare regelverk var betydligt enklare att få sjukersättning. Nu är det färre som får det och den stora delen av de som har haft sjukersättning sedan tidigare går successivt i pension.

– Vi har inte råd med att personer som har arbetsförmåga och som kan arbeta inte gör det”, sade Catharina Bäck, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, under en paneldebatt arrangerad av Svenskt Näringsliv.

Rapporten visar att ålder och lönenivå påverkar sjukfrånvaro. Det är betydligt vanligare bland äldre och bland personer med en lägre lön att ha sjukpenning och kompletterande ITP-ersättning. När det gäller sjukfrånvaro och lön i förhållande till kön är skillnaden störst hos de med högre inkomster, särskilt för kvinnor i åldern 30–39 år. Här är andelen kvinnor med sjukfrånvaro hela 3,5 gånger större än andelen männen med motsvarande inkomster.

Svenskt Näringsliv: ”Högavlönade kvinnor med ansvarsfulla tjänster högpresterar på jobbet och när de kommer hem tar de huvudansvaret i hemmet också”