DET NYA ARBETSLIVET

Nio av tio nöjda med sina jobb

Enformigt arbete är vanligare bland personer som inte gått gymnasiet. Arkivbild. Foto av Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

89 procent av befolkningen uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Samtidigt svarar 5 procent att de är ganska eller mycket missnöjda med sitt arbete.

Färre anser att de ofta arbetar under tidspress jämfört med för drygt tio år sedan – men fler upplever att de har ett psykiskt ansträngande arbete och att deras arbete är enformigt.

Enformigt arbete är vanligare bland personer som inte gått gymnasiet, medan psykiskt ansträngande arbete är vanligare bland personer som pluggat vidare efter gymnasiet. Det är också fler med utländsk bakgrund som svarar att de har ett enformigt arbete, och fler kvinnor som anser att arbetet är psykiskt ansträngande.

Andelen som har ett arbete där man mest sitter still har ökat från 28 procent 2008–2009 till 35 procent 2020.