DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

17 år sedan så få tjänstemän sades upp

Johan Lagerhäll, tillförordnad vd på TRR.

Ekonomi (TT)

1 896 tjänstemän som blivit uppsagda under det andra kvartalet har sökt omställningsstöd hos trygghetsrådet TRR. Det är det lägsta antalet sedan 2005.

Totalt under första halvåret 2022 har 3 734 personer skrivits in hos TRR. Som en jämförelse skrevs 7 276 personer in under första halvåret 2021 och 13 591 personer under första halvåret 2020, två år som var starkt påverkade av corononapandemin.

"Tjänstemännens kompetens efterfrågas över hela Sverige och det är ett styrkebesked från företagen inom det privata näringslivet. Men här finns också en paradox, för samtidigt som hushållen har en allt dystrare syn på ekonomin är arbetsmarknaden fortsatt starkare än på många år. Frågan är hur länge till med tanke på osäkerheten i omvärlden" skriver Johan Lagerhäll, tillförordnad vd på TRR i ett pressmeddelande.