DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Kritiken: EU-förslag hotar jobben och den svenska modellen

Bild: Francisco Seco

EU-kommissionens nya direktiv om lönetransparens syftar till att öka jämställdheten genom lönejämförelser. Men förslaget är både otydligt och svårtolkat, menar flera tunga företrädare för svenska näringslivsorganisationer.

”Det skapar stor osäkerhet för arbetsgivarna i deras lönesättning och är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen och mot tillväxten i Europa”, skriver debattörerna i Arbetet.

Om förslaget genomförs kan svenska arbetstillfällen hotas:

”Tillkomsten av nya jobb, den gröna och digitala strukturomvandlingen samt kompetensförsörjningen på arbetsplatserna kommer att försämras av en rigid lönebildning präglad av jämförelser mellan yrken”.

Arbetet: EU-förslaget hotar jobben och den svenska modellen