FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Här är utmaningarna för chefsåret 2022

Hybridarbete, metaversum och grov kriminalitet. Tidningen Chef har listat de nya utmaningar för chefsåret 2022.

Pandemin är långt ifrån över, dessutom skapar samhällstrender och digitala landvinningar nya förutsättningar för hur man kan utföra sitt arbete. Allt det här är saker som en chef borde förhålla sig till 2022.

Högt upp på agendan är diskussionen om hybridarbete. Det kan låta som en rimlig lösning. Men disparata oklarheter kring i vilken omfattning det ska tillämpas och hur det påverkar företagskulturen bäddar för bråk, skriver tidningen.

Klimatkrisen tvingar företag att agera mer miljövänligt och att vara mer transparenta med sin klimatavtryck. Det här bör tas på allvar. De företag som inte anpassar sig riskerar att snabbt bli irrelevanta i sin bransch.

Långtgående problem med den grova kriminaliteten i Sverige bidrar till att fler företag brottas med säkerhetsproblem. Det kan kräva att chefer lägger mer energi än tidigare på säkerhetsarbetet i just sitt företag.

Detta och mycket mer skrivs i Chefs lista av framtidsspaningar för 2022.

Chef: Hybridbråk och metavärldar – här är ditt chefsår 2022