DET NYA ARBETSLIVET

Efter pandemin – stress och ohälsa på jobbet ökar

Bild: Terje Pedersen

Stressen och ohälsotalen sjönk när många jobbade hemma under pandemin, men nu stiger de igen, enligt Jobbhälsoindex.

Lars Hjalmarsson, grundare av Jobbhälsoindex, tror att återgången till arbetsplatserna innebär att sjukdomar sprids igen och sjuktalen ökar. Undersökningen visar också att andelen som säger sig kunna klara stressen i arbetet tillfredsställande sjunkit rejält.

– Balansen mellan fritid och jobb var nog lättare att hantera när man jobbade hemma, säger han till Dagens Nyheter.

DN: Stress och ohälsa på jobbet ökar efter pandemin