KOMPETENSKRISEN

Brist på material och arbetskraft hämmar återhämtning

Storköksbranschen drabbades hårt av pandemin. Nu hämmas återhämtningen av brist på både material och arbetskraft.

Som en berg-och-dal-bana. Så beskriver företagen inom storköksbranschen läget just nu i en enkät, skriver Kemisk Tekniska Företagen, KTF, i ett pressmeddelande.

– Återhämtningen hos storköksleverantörerna i BFS hämmas nu av brist på både material och arbetskraft. Bristen på komponenter, material och råvaror leder i sin tur till leveransförseningar, längre ledtider, försenade byggprojekt och i värsta fall uteblivna affärer, säger Ulrika Flodberg på Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS), i ett uttalande.

Branschen sammanfattar läget med att trots att restriktionerna släppts finns en stor oro för framtiden.

Återhämtningen i storköksbranschen hämmas av brist på material och arbetskraft