AVTALSRÖRELSE

Branschorganisation: Medarbetaravtal har flera fördelar

Dagens kollektivavtal är hämmande för både företag och medarbetare. Därför vill IKEM lyfta fram fördelarna med medarbetaravtal.

Dagens kollektivavtal är uppdelade i förlegade roller som är hämmande för både företag och medarbetare. Medarbetaravtal leder till mindre administration samtidigt som det ger lika villkor för alla anställda, stärker kulturen och effektiviserar arbetet, menar branschorganisationen IKEM.

− Det finns ett stort intresse hos våra medlemsföretag att gå över till den typen av avtal. Vi vill hjälpa medlemsföretag att lämna den otidsenliga uppdelningen mellan arbetare och tjänstemän och gå över till ett avtal med samma villkor för alla. Ett avtal som gynnar både företag och medarbetare, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM, i ett uttalande.

IKEM vill hjälpa fler företag att införa medarbetaravtal