DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Analys: Brist på arbetskraft nytt hot mot tillväxten

Bild: Karl-Josef Hildenbrand

Efter halvledarbristen väntas arbetskraftsbrist bli ett nytt hot mot tillväxten i euroområdet. Och det kan bli betydligt svårare att lösa, enligt analytiker.

Analyshuset Oxford Economics ser risk för arbetskraftsbrist i euroområdet, särskilt i industrin och byggsektorn i de norra delarna – Tyskland och Benelux-länderna, skriver DI.

Arbetskraftsbrist är måhända inget "omedelbart hot mot återhämtningen" men när flaskhalsarna i leverantörskedjorna lättar kommer den troligen att hålla tillbaka tillväxten i de mest påverkade sektorerna och ekonomierna, framgår det.

Till skillnad från det aktuella halvledarbristen som också utgör ett hot mot tillväxten, kommer arbetskraft att bli betydligt svårare att lösa än bristen på insatsvaror.

”Alla alternativ för att öka arbetskraftsutbudet, som att få tillbaka de som lämnat arbetskraften och arbetslösa, eller invandring, tar tid”, skriver Oxford Economics.

Dagens Industri: Analys: Arbetskraftsbrist kan lyfta löner i euroområdet