DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Professor: Därför är hög långtidsarbetslöshet det nya normala

Bild: Fotograferna Holmberg / TT/IFAU

Långtidsarbetslösheten har mer än fördubblats på två år. Och det finns en risk att den aldrig går tillbaka till de lägre nivåerna. Det visar erfarenheten från 90-talskrisen, berättar professor Anders Forslund vid IFAU.

I förra veckan kom larmet från Arbetsförmedlingen: Antalet långtidsarbetslösa kommer innan årsskiftet att uppgå till 200 000 personer.

– En orsak till att långtidsarbetslösheten började öka redan under andra halvåret 2019 var konjunkturavmattningen. Utvecklingen har sedan förstärkts av pandemin,

sa Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, till TT.

Det bekräftas av statistik från Ekonomifakta. I juni 2019 var långtidsarbetslösheten nere på den lägsta siffran någonsin under perioden 2006 och fram till idag, 1,2 procent av arbetskraften 15–74 år. I september samma år hade den ökat till 1,6 procent och i juni i år var andelen långtidsarbetslösa 3,2 procent. En siffra som alltså, enligt Arbetsförmedlingens prognoser, beräknas stiga ytterligare.

Antalet långtidsarbetslösa är alltså historiskt högt. Enligt Ekonomifakta har 66 procent av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen varit arbetslösa i mer än ett halvår.

Sandra Offesson menar att den höga långtidsarbetslösheten är allvarlig och att det är svårt att komma tillbaka i arbete för den som har varit arbetslös länge. Och inte blev läget bättre av coronakrisen.

– Strukturomvandlingen med fortsatt digitalisering och teknisk utveckling har påskyndats under pandemin. Hade man inte rätt kompetens före pandemin hamnar man kanske ännu längre ifrån arbetsmarknaden nu, sa hon till TT.

Aldrig återgått

När långtidsarbetslösheten ökar så drastiskt som den har gjort det senaste året finns risken att den inte återgår till den lägre nivå som den var på från början. Det visar erfarenheten från 90-talskrisen, berättar professor Anders Forslund vid IFAU.

– Innan 90-talskrisen hade vi i stort sett ingen långtidsarbetslöshet att tala om. Men under de ungefär 25 år som har gått sedan dess har den aldrig återgått till de låga nivåer som den var på innan, säger han.

Att det är alltfler som blir långtidsarbetslösa nu är dock inget som förvånar Anders Forslund.

– Det är väl ungefär vad man kunde förvänta sig, säger han.

Han menar att när det blir en så djup svacka i ekonomin som coronakrisen har inneburit, så hamnar de som redan var arbetslösa ännu längre från arbetsmarknaden, även när det vänder uppåt igen.

– Arbetsgivarna börjar då anställa dem som står allra närmast, det vill säga de som ganska nyligen har förlorat sina jobb. Sist anställs de som har varit arbetslösa länge.

Och även forskning från 90-talskrisen visar att när du en gång har blivit långtidsarbetslös, så är risken att du fortsätter vara arbetslös överhängande. Anders Forslund berättar att han och några andra forskare under drygt tio år följde några av dem som då blev långtidsarbetslösa, genom att se hur många dagar de var inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

– Det visade att många av dem var inskrivna ungefär 90 procent av dagarna. Under alltså en väldigt lång period, säger Anders Forslund.

Mer kunskap nu

Men det finns en chans att vi kommer att återhämta oss bättre än vid 90-talskrisen.

– Vi kan mer nu och vi vet mer vad som funkar och inte funkar, säger Anders Forslund.

Han menar bland annat att många av de subventionerade anställningarna har visat sig lyckosamma i att få in människor i arbete – trots att det samtidigt finns en hel del kritik, inte minst från näringslivet, kring mängden av anställningstyper.

– Nystartsjobben är ett exempel som har fungerat bra. En anledning till att arbetsgivare inte vågar anställa är att det är en stor ekonomisk risk att satsa på en ny medarbetare, i synnerhet om det senare skulle visa sig att den medarbetaren inte fungerar. Men får företaget då hjälp ekonomiskt från det allmänna i början av anställningen, så blir risken betydligt mindre.

En annan framgångsfaktor är att få in människor i arbete med hjälp av matchning, alltså med personlig coachning, en handledare, antingen en arbetsförmedlare eller en person från ett privat företag som erbjuder coachning, menar Anders Forslund

– En effekt av långtidsarbetslösheten är att man tappar sitt kontaktnät. Men med hjälp av det kontaktnät som coachen har blir det lättare att matcha individens kompetens med företagens behov av att anställa, säger han..